27 september 2015

Tarieven en vergoeding

Een consult echografie is een fysiotherapeutische intake waarbij gebruik gemaakt wordt van de echo. Dus net als bij de fysiotherapie worden eerst uw klachten besproken voordat het onderzoek begint. Het is namelijk belangrijk dat de klachten passen bij de beelden die gemaakt worden en andersom. Zo kan een volledig beeld gevormd worden van uw klachten en kan het advies daarop worden afgestemd. 

 

De kosten voor een intake fysiotherapie met een echografisch consult zijn: 

€65,- voor een Echo inclusief, fysiotherapeutisch onderzoek, advies en verslag. (30-45 min)

€40 ,- voor een controle-echo (30 min)

Kijk voor vergoeding intake en onderzoek altijd uw polis en vergoedingen overzicht van uw verzekeraar na. Een intake fysiotherapie waarbij gebruikt wordt gemaakt van van echografie wordt grotendeels vergoed door de meeste zorgverzekeraars, mits u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. 

Voor vragen over vergoeding kunt u contact met ons opnemen.

 Echografie Sonoscape2

 

Maak nu een afspraak voor een echo!